Taneční kurzy

Pavla je certifikovanou taneční trenérkou se zaměřením na orientální tance. Vede kurzy pro dospělé od úplných začátečníků po pokročilé tanečnice. Výuka probíhá v malých i velkých skupinách, pro zájemce také soukromě (jedna klientka na lekci). Pavla klade důraz na individuální přístup a správnost provedení jednotlivých pohybů. 

Myslím, že je také důležité si uvědomit, proč která klientka lekce navštěvuje. Hodiny se tedy snažím přizpůsobovat přáním tanečnic, které se buď přišly uvolnit, protáhnout, zamakat na sobě nebo chtějí vystupovat a účastnit se soutěží.

Lekce jógy

Ideálním spojením fyzické aktivity, odpočinku a „vyčištění hlavy“ jsou pak lekce jógy. Pavla je certifikovanou instruktorkou jógy. Zaměřuje se na bezpečné a vědomé provádění jógových pozic, aby člověk dosáhl co nejpříznivějšího prožitku z praxe. 

Mým cílem je bezpečí a pozitivní dopad na tělo i mysl. Zakládám si na tzv. fyzio přístupu, který je pro nás všechny na západ od Indie tak důležitý.

Rozpis kurzů i seminářů najdete na stránkách      Studio YoDa

Nový kurz ORIENTÁLNÍHO TANCE pro dívky 13-18 let

NÁBOR 6. 1. 2022 na Rabštejně v Kostelci nad Orlicí